TRANG CHỦTIN TỨC - SỰ KIỆNHÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNGHỎI ĐÁP TƯ VẤNLIÊN HỆ - GÓP ÝBÁO CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ VIDEO CLIP
Thứ hai, 27/09/2021 GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH TRONG THÁNG 08/2021   |  HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY TOÀN DÂN PCCC 04/10/2021   |  ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC   |  QUY TRÌNH XỬ LÝ KHI CÓ CHÁY
  GIỚI THIỆU
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Ban lãnh đạo
Sơ đồ tổ chức
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC
Mẫu đơn - Tờ khai
Góp ý - Cải cách hành chính
Bộ thủ tục hành chính PCCC
  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Luật - Pháp lệnh PCCC
Chỉ thị - Quyết định
Thông tư - Nghị định
Các tiêu chuẩn PCCC
  THÔNG TIN TỔNG HỢP
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ
Tin tức PCCC trong nước
Chữa cháy
Huấn luyện- Đào tạo
Diễn đàn chiến sỹ
  KIẾN THỨC PCCC&CNCH
Kiến thức PCCC&CNCH
Khoa học công nghệ
  LIÊN KẾT WEBSITE
Trang chủ >> Văn bản chuyên ngành
Thứ năm, 07/01/2021
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Biểu mẫu đề nghị thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
Kể từ ngày 10/01/2021, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm duyệt, thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, và kiểm tra kết quả, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy làm văn bản theo biểu mẫu số PC06, và PC11 quy định tại Phụ lục 9, Nghị định 136/2020/NĐ-CP. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thái Nguyên đăng tải biểu mẫu hướng dẫn cụ thể sau:
  1. Mẫu Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy:

 

Mẫu số PC06

 

......(1)......

________

 

Số:....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________             

............., ngày ..... tháng ..... năm .........

 

 

ĐỀ NGHỊ

THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

______________

Kính gửi: .......................(2)..............................

 

........(1)....... đề nghị Quý cơ quan.......(3).......của dự án/công trình/phương tiện........(4)........ với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN

1. Tên dự án/công trình/phương tiện: .........................................................

2. Tên chủ đầu tư/chủ phương tiện:..........................; thông tin liên hệ (địa chỉ, điện thoại): .....................................................................................................

3. Người đại diện theo pháp luật:..................................................................

4. Đại diện chủ đầu tư (nếu có):....................................................................

5. Địa điểm xây dựng/chế tạo/hoán cải: .......................................................

6. Tổng mức đầu tư: .....................................................................................

7. Đơn vị tư vấn thiết kế: ..............................................................................

8. Quy mô dự án/công trình (chiều cao, số tầng, công năng,...); quy mô, tính chất phương tiện (kích thước, dung tích, trọng tải, số người, vùng hoạt động,...):........................

9. Các thông tin khác (nếu có): .............................(5)...................................

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM

1. Hồ sơ, tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số ...../2020/NĐ-CP (6).

2. Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư/chủ phương tiện (trong trường hợp chủ đầu tư/chủ phương tiện ủy quyền cho đơn vị khác).

3. Các văn bản khác có liên quan đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp trước đây.

.............(1)............ đề nghị Quý cơ quan .................(3)........................./.

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

(1) Tên đơn vị/cá nhân đề nghị thẩm duyệt;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt;

(3) Ghi một trong các nội dung sau: Góp ý về phòng cháy và chữa cháy đồ án quy hoạch; chấp thuận địa điểm xây dựng; góp ý về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở; thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công; thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh về phòng cháy và chữa cháy;

(4) Tên dự án, công trình hoặc phương tiện giao thông cơ giới;

(5) Nội dung thiết kế điều chỉnh; nội dung thiết kế cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của dự án/công trình; nội dung thiết kế hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;

(6) Liệt kê thành phần hồ sơ, tài liệu.

 

 

  1. Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy:

Mẫu số PC11

 

......(1)......

________

 

Số:..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________

............, ngày ..... tháng ..... năm .........

 

ĐỀ NGHỊ

KIỂM TRA KẾT QUẢ NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

______________

 

Kính gửi: ................(2)....................

 

......(1)...... đề nghị .......(2)....... kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình/phương tiện với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN

1. Tên công trình/phương tiện: .......................................................

2. Tên chủ đầu tư/chủ phương tiện:.........................; thông tin liên hệ (địa chỉ, điện thoại): .....................................................................................................

3. Địa điểm xây dựng/chế tạo/hoán cải:  ..................................................

4. Đơn vị tư vấn thiết kế: .............................................................................

5. Đơn vị tư vấn giám sát: ............................................................................

6. Đơn vị thi công: ........................................................................................

7. Quy mô công trình (chiều cao, số tầng, công năng,...); quy mô, tính chất phương tiện (kích thước, dung tích, trọng tải, số người, vùng hoạt động,...):.......

8. Các thông tin khác (nếu có): .....................................................................

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM (3)

1. ...................................................................................................................

2. ...................................................................................................................

3. ...................................................................................................................

Công trình/phương tiện đã được chủ đầu tư và đơn vị thi công nghiệm thu theo quy định. ................(1)................... đề nghị .............(2)................ kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của công trình/phương tiện với các nội dung nêu trên./.

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; (2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền;

(3) Thành phần theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

 

 

Ngoài ra, còn vấn đề gì chưa rõ, các tổ chức cá nhân có thể liên hệ trực tiếp bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Thái Nguyên, đường Phan Đình Phùng, tổ 9 phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên hoặc gọi số điện thoại: 0973.690.875 (đồng chí Tùng – Đội trưởng Đội Tham mưu) để được hướng dẫn./.

Thục Anh- PC07
XEM THÊM
DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI THUỘC DIỆN THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (07/01/2021)
17 DANH MỤC CƠ SỞ DO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ QUẢN LÝ (06/01/2021)
DANH MỤC CƠ SỞ CÓ NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ (06/01/2021)
Biểu mẫu Phương án chữa cháy của cơ sở (07/01/2021)
CÁC BIỂU MẪU ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC&CNCH (31/01/2021)
  THÔNG BÁO
Không có thông báo nào!
  VIDEO CLIP
Chuyên mục An toàn PCCC số tháng 01 2018
Chuyên mục An toàn PCCC số tháng 12 2017
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập 15
Truy cập hôm nay 22
Tổng lượt truy cập 392613