TRANG CHỦTIN TỨC - SỰ KIỆNHÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNGHỎI ĐÁP TƯ VẤNLIÊN HỆ - GÓP ÝBÁO CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ VIDEO CLIP
Thứ hai, 27/09/2021 GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH TRONG THÁNG 08/2021   |  HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY TOÀN DÂN PCCC 04/10/2021   |  ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC   |  QUY TRÌNH XỬ LÝ KHI CÓ CHÁY
  GIỚI THIỆU
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Ban lãnh đạo
Sơ đồ tổ chức
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC
Mẫu đơn - Tờ khai
Góp ý - Cải cách hành chính
Bộ thủ tục hành chính PCCC
  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Luật - Pháp lệnh PCCC
Chỉ thị - Quyết định
Thông tư - Nghị định
Các tiêu chuẩn PCCC
  THÔNG TIN TỔNG HỢP
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ
Tin tức PCCC trong nước
Chữa cháy
Huấn luyện- Đào tạo
Diễn đàn chiến sỹ
  KIẾN THỨC PCCC&CNCH
Kiến thức PCCC&CNCH
Khoa học công nghệ
  LIÊN KẾT WEBSITE
Trang chủ >> Phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ >>Chân dung người lính cứu hỏa
Thứ năm, 26/08/2021
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Đội Công tác phòng cháy: Thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân Phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2016-2021.
Với chức năng, nhiệm vụ trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC và tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC đồng thời thực hiện công tác tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực công tác chuyên môn được giao. Trong 5 năm qua, mặc dù có các thay đổi về bộ máy, cơ cấu tổ chức với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng Đội Công tác phòng cháy - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thái Nguyên vẫn luôn hoàn thực hiện tốt các nội dung công tác chuyên môn, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-PV28 ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2016-2021 trong lĩnh vực PCCC.

Hằng năm, Đội đã chủ động tham mưu Lãnh đạo đơn vị báo cáo Giám đốc trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng, phát động phong trào toàn dân PCCC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCCC, đồng thời phối hợp, hướng dẫn, tham mưu UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC, củng cố các đội PCCC cơ sở tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, ứng phó có hiệu quả khi có tình huống xảy ra, góp phần hạn chế thấp nhất hậu quả do cháy nổ xảy ra.

Năm 2016, tham mưu Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh trình UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 về việc Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2016-2020;

Năm 2017, Tham mưu Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh xây dựng dự thảo Đề án “Xây dựng lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 – 2022”. Được Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết nghị thông qua tại Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 27/10/2017.

Năm 2018 đã tham mưu lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xây dựng và duy trì trang Thông tin Điện tử Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trên nền tảng Trang TTĐT của Cảnh sát PCCC tỉnh nhằm phát huy công nghệ số trong công tác tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng phong trào toàn dân PCCC; ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác PCCC&CNCH giữa Công an tỉnh Thái Nguyên, Công ty Điện lực Thái Nguyên và các đơn vị khai thác hạ tầng kỹ thuật của Điện lực Thái Nguyên.

Năm 2019 đã tham mưu Lãnh đạo đơn vị phối hợp Ban Thi đua, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 34 /2019/QĐ-UBND về ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025. Tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành 33 văn bản, kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC, điển hình như: Kế hoạch số 318/KH-CAT-PC07 ngày 26/02/2019 về thực hiện “Đề án xây dựng lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2022” năm 2019; Kế hoạch 1355/KH-CAT-PC07 ngày 05/9/2019 về xây dựng mô hình “Doanh nghiệp kiểu mẫu về PCCC”…

Năm 2020 Tham mưu Lãnh đạo đơn vị báo cáo Giám đốc Công an tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 21/7/2020 về triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 06/11/2020 về tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia, quy mô cấp tỉnh năm 2020 tại Tổ hợp công nghệ cao Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên...

Phối hợp các Phòng chức năng của Báo Thái Nguyên, Đài PTTH tỉnh, Đài TTTH các huyện thành phố, thị xã và các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về PCCC, từ năm 2016 đến nay đã có 2.017 chuyên mục, phóng sự, tin, bài tuyên truyền pháp luật về PCCC  trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH;

Phối hợp với UBND các phường, xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, Ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh Thái Nguyên tổ chức được 1.914 buổi tuyên truyền pháp luật về PCCC tại các xóm, tổ dân phố, khu chung cư và các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cơ sở thờ tự… với tổng số 156.027 lượt người tham gia. Phát 91.322 băng zôn, Pano, áp phíc, tờ rơi 3.660 đĩa tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tới các hộ gia đình và khu dân cư.

Tổ chức 477 buổi tuyên truyền lưu động bằng xe chữa cháy trên các tuyến đường trung tâm thành phố Thái Nguyên, các huyện, thành phố thị xã và các chợ, Trung tâm thương mại, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với phòng PV05 tổ chức tuyên truyền về PCCC&CNCH tại Hội nghị phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại 12 xã trọng điểm với 3.750 người tham gia.

Thường xuyên bám sát cơ sở, địa bàn phụ trách, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương đăng ký xây dựng đơn vị ĐHTT trong phong trào toàn dân PCCC, từ 2016 đến nay, đã có: 2.615 lượt tập thể đăng ký xây dựng ĐHTT trong phong trào toàn dân PCCC. Trong đó đã có 1.296  lượt  tập thể được công nhận đạt danh hiệu đơn vị ĐHTT trong phong trào toàn dân PCCC, 06 tập thể được tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và 200 tập thể, 205 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen.

Hướng dẫn, xây dựng các mô hình điểm trong phong trào toàn dân PCCC như: tổ dân phố tự quản về PCCC như phong trào “nhà tôi có bình chữa cháy” phong trào “3 biết, 3 có”, Tổ dân phố tự quản về ANTT- PCCC với phong trào “5 không, 5 cùng”.  Tiêu biểu như phong trào “nhà tôi có bình chữa cháy” tại Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Hộp chữa cháy công cộng tại Phường Phan Đình Phùng TPTN, Cụm an toàn PCCC; xây dựng mô hình “Doanh nghiệp kiểu mẫu an toàn về PCCC” tại Công ty CP Sữa Elovi, Công ty TNHH Logictic ASG…

Xây dựng và duy trì có hiệu quả hoạt động 04 cụm an toàn PCCC (gồm cụm doanh nghiệp khu vực Gang thép; cụm khu vực Sông Công và cụm an toàn PCCC thị xã Phổ Yên, cụm an toàn PCCC khu công nghiệp Điềm Thụy). Hàng năm, hướng dẫn các Cụm tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân BV ANTQ  (19/8) và toàn dân PCCC (04/10) như: Tổ chức kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong Cụm (Năm 2016, 2017, 2018) ; Hội thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (2016, 2017, 2018, 2020); diễn tập phương án chữa cháy huy động các đơn vị trong Cụm (2018, 2019, 2020), Hội thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng PCCC (2019).

Tham mưu, hướng dẫn 100% các cơ quan, doanh nghiệp thuộc phân cấp quản lý củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành. Đã tổ chức 2.041 lớp huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở tại các cơ quan, doanh nghiệp thuộc địa bàn phụ trách đảm bảo theo thời gian quy định với tổng số 111.077 lượt người tham dự;

Tham mưu Lãnh đạo phòng triển khai thực hiện công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng theo Đề án “Xây dựng lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 – 2022”. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng của 142 xã, phường, thị trấn gồm 1.892 Đội dân phòng với 23.006 đội viên./.

Với những thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC, góp phần đáng kể xây dựng phong trào toàn dân Bảo về ANTQ trên địa bàn tỉnh, Đội Công tác Phòng cháy đã có 5 lượt cán bộ được Chủ tịch UBND, Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, giấy khen; tập thể Đội hàng năm đều đạt danh hiệu "Đơn vị tiến tiến" và "Đơn vị Quyết thắng" trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" hàng năm./.


Ảnh: Đ/c Nguyễn Đức Hiệu, cán bộ Đội Công tác phòng cháy (đứng đầu tiên từ trái qua phải) được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen về phong trào Toàn dân PCCC năm 2020

Thục Anh- PC07
XEM THÊM
Gương người tốt, việc tốt của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong tháng 12/2020 (31/01/2021)
Gương người tốt, việc tốt của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong tháng 08/2021 (22/09/2021)
  THÔNG BÁO
Không có thông báo nào!
  VIDEO CLIP
Chuyên mục An toàn PCCC số tháng 01 2018
Chuyên mục An toàn PCCC số tháng 12 2017
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập 12
Truy cập hôm nay 19
Tổng lượt truy cập 392610