TRANG CHỦTIN TỨC - SỰ KIỆNHÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNGHỎI ĐÁP TƯ VẤNLIÊN HỆ - GÓP ÝBÁO CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ VIDEO CLIP
Thứ hai, 27/09/2021 GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH TRONG THÁNG 08/2021   |  HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY TOÀN DÂN PCCC 04/10/2021   |  ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC   |  QUY TRÌNH XỬ LÝ KHI CÓ CHÁY
  GIỚI THIỆU
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Ban lãnh đạo
Sơ đồ tổ chức
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC
Mẫu đơn - Tờ khai
Góp ý - Cải cách hành chính
Bộ thủ tục hành chính PCCC
  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Luật - Pháp lệnh PCCC
Chỉ thị - Quyết định
Thông tư - Nghị định
Các tiêu chuẩn PCCC
  THÔNG TIN TỔNG HỢP
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ
Tin tức PCCC trong nước
Chữa cháy
Huấn luyện- Đào tạo
Diễn đàn chiến sỹ
  KIẾN THỨC PCCC&CNCH
Kiến thức PCCC&CNCH
Khoa học công nghệ
  LIÊN KẾT WEBSITE
Trang chủ >> Tin tức chung
Thứ hai, 30/11/2020
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Chính phủ ban hành Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy
Ngày 24/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Đây là Nghị định mới, thay thế Nghị định 79/2014/NĐ-CP

Nội dung của Nghị định 136/2020/NĐ-CP gồm có 9 chương, 54 điều.

Chương I: Gồm 3 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3) quy định chung về phạm vi điểu chỉnh, đối tượng áp dụng và  các phụ lục kèm theo.

Chương II: Gồm 15 Điều (từ Điều 4 đến Điều 18) quy định các nội dung về phòng cháy;

Chương III: Gồm 11 Điều (từ Điều 19 đến Điều 29) quy định các nội dung về chữa cháy;

Chương IV: Gồm 6 Điều (từ điều 30 đến Điều 36) quy định về lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Chương V: Gồm 4 Điều (từ Điều 37 đến Điều 40) quy định về phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

Chương VI: Gồm 6 Điều (từ Điều 41 đến Điều 46) quy định về kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;

Chương VII: Gồm 4 Điều (từ điều 46 đến Điều 49) quy định về kinh phí đảm bảo cho hoạt động PCCC;

Chương VIII: Gồm 3 Điều (từ Điều 50 đến Điều 52) quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy;

Chương 9: Gồm 2 Điều (Điều 53 và Điều 54) quy định về Điều khoản thi hành.

Ngoài ra, Nghị định 136/2020/NĐ-CP có 9 phụ lục kèm theo gồm:

- Phụ lục I: Danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy.

- Phụ lục II: Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

- Phụ lục III: Danh mục cơ sở do cơ quan Công an quản lý.

- Phụ lục IV: Danh mục cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

- Phụ lục V: Danh mục dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

- Phụ lục VI: Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

- Phụ lục VII: Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc diện kiểm định.

- Phụ lục VIII: Quy cách cờ hiệu, biển báo và băng sử dụng trong chữa cháy.

- Phụ lục IX: Biểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2021 thay thế Nghị định 79/2014/NĐ-CP  ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

So với Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP giữ nguyên 01/58 điều, sửa đổi, bổ sung 47/58 điều, bãi bỏ 10/58 điều, xây dựng mới 06 điều, sửa đổi, bổ sung 05/06 phụ lục, bãi bỏ 01/06 phụ lục và xây dựng mới 04 phụ lục.

Một số điểm mới của Nghị định như:

Thứ nhất: Nghị định quy định đầy đủ, chi tiết các thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy kèm theo biểu mẫu nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong quá trình thực hiện (trong đó bổ sung thủ tục cấp phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ, thủ tục kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; đơn giản hóa và cắt giảm một số thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy như: Giảm số lượng hồ sơ và thời hạn giải quyết thủ tục thẩm duyệt, nghiệm thu, kiểm định, cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy…; bỏ quy định về thời gian kinh nghiệm tham gia các hoạt động tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy; bỏ danh mục cơ sở thuộc diện phải thông báo với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng).

Thứ 2, Nghị định bổ sung một số loại hình cơ sở vào danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy (nhà tập thể, nhà trọ, trưởng tiểu học, trung học cơ sở), nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, hàng hóa đựng trong bao bì cháy được của hộ gia đình; hầm đường bộ, hầm đường sắt có chiều dài từ 500m trở lên…).

Thứ 3, quy định Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC do Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an cấp huyện cấp, có giá trị sử dụng trong thời hạn 5 năm trên phạm vi cả nước (theo quy định của Nghị định 79/2014/NĐ-CP là 2 năm).

Thứ 4, về công tác kiểm tra, trên cơ sở Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP đã quy định theo hướng giảm số lần Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy kiểm tra định kỳ cơ sở trong năm, thay vào đó tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, chủ hộ gia đình, chủ rừng trong công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Thứ 5, Nghị định đã quy định việc xã hội hóa trong công tác kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy…

Ngoài ra, Nghị định này cũng đã quy định danh mục cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an và thực hiện phân cấp tối đa việc quản lý cho cấp cơ sở để nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác phòng cháy và chữa cháy./.

Thục Anh- PC07
XEM THÊM
TỈNH THÁI NGUYÊN: DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ- NĂM 2020 (25/11/2020)
Thông báo: Từ ngày 01/7/2020, áp dụng thực hiện 5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về phòng cháy, chữa cháy (05/08/2020)
Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020) (29/07/2020)
Thông báo tình hình cháy, nổ, và công tác cứu nạn, cứu hộ năm 2020 (11/01/2021)
Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy năm 2020 (23/01/2021)
  THÔNG BÁO
Không có thông báo nào!
  VIDEO CLIP
Chuyên mục An toàn PCCC số tháng 01 2018
Chuyên mục An toàn PCCC số tháng 12 2017
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập 8
Truy cập hôm nay 19
Tổng lượt truy cập 392610