TRANG CHỦTIN TỨC CHUNGPHÒNG CHÁYHÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNGHỎI ĐÁP TƯ VẤNLIÊN HỆ - GÓP ÝBÁO CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ
Chủ nhật, 09/08/2020 TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHÁY TẠI CÁC CHỢ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ   |  GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH TRONG THÁNG 06/2020   |  THÔNG BÁO: TỪ NGÀY 01/7/2020, ÁP DỤNG THỰC HIỆN 5 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA MỚI VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY   |  KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ BẢO VỆ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
  GIỚI THIỆU
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Các đơn vị trực thuộc
Ban lãnh đạo
Sơ đồ tổ chức
  TIN TỨC - SỰ KIỆN
Chữa cháy
Phòng cháy
Cứu nạn, cứu hộ
Phong trào toàn dân PCCC
Kiểm tra xử lý vi phạm hành chính
Phương án chữa cháy
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thẩm duyệt, cấp phép PCCC
Kiểm định kỹ thuật về PCCC
Mẫu đơn - Tờ khai
Góp ý - Cải cách hành chính
Bộ thủ tục hành chính PCCC
  VIDEO CLIP
  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Luật - Pháp lệnh PCCC
Chỉ thị - Quyết định
Thông tư - Nghị định
Các tiêu chuẩn PCCC
  THÔNG TIN TỔNG HỢP
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ
Tin tức PCCC trong nước
Chân dung người lính cứu hỏa
Huấn luyện- Đào tạo
  KIẾN THỨC PCCC&CNCH
Kiến thức PCCC&CNCH
Khoa học công nghệ
  LIÊN KẾT WEBSITE
Trang chủ >> Tin tức - Sự kiện >>Phong trào toàn dân PCCC
Thứ hai, 02/12/2019
FaceBook Google Twitter | In bài viết
UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025
Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2019 và bãi bỏ Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2016 - 2020.

Toàn văn Quy định Kèm theo Quyết định số34/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về thi đua khen thưởng trong phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là phong trào) giai đoạn 2019 - 2025, bao gồm: Đối tượng áp dụng; nguyên tắc thi đua, khen thưởng; mục tiêu, nội dung thi đua; tổ chức phong trào thi đua; hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng; trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện.

2. Đối tượng áp dụng

Cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, tổ chức hợp pháp trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên; cá nhân, tập thể người Việt Nam ở nước ngoài; cá nhân, tổ chức hợp pháp nước ngoài.

Điều 2. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng

Nguyên tắc thi đua, khen thưởng được thực hiện theo quy định tại Điều 6, Luật Thi đua, Khen thưởng và Điều 2, Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các nguyên tắc sau:

1. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện, tham gia phong trào. Tỷ lệ cá nhân trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện, tham gia phong trào được đề nghị khen thưởng phải đạt trên 40% tổng số cá nhân đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

2. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện khen thưởng là chủ yếu; trường hợp có thành tích xuất sắc trong phong trào, có sức lan tỏa lớn trong phạm vi toàn tỉnh mới đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

Điều 3. Mục tiêu thi đua

1. Phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

2. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tích cực chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất các tai nạn, sự cố về cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

3. Khích lệ, cổ vũ toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong đó lực lượng Công an là nòng cốt, xung kích, nhân dân là nền tảng góp phần tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Thái Nguyên.

Điều 4. Nội dung thi đua

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, của tỉnh về công tác phòng cháy và chữa cháy.

2. Tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

3. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy; Xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy đảm bảo phương châm bốn tại chỗ, sẵn sàng xử lý kịp thời có hiệu quả các vụ cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.

4. Thực hiện tốt các quy định về điều kiện, trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy; quan tâm đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy;

5. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy.

Điều 5. Tổ chức phong trào thi đua

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tổ chức phong trào thi đua theo quy định tại Điều 16 Luật Thi đua Khen thưởng, Điều 5 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào hằng năm và giai đoạn; hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, khen thưởng hằng năm; tổng kết, khen thưởng giai đoạn vào cuối năm 2025.

2. Tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của phong trào thi đua, phát huy tính chủ động, tích cực, trách nhiệm, tự giác của tập thể, cá nhân tham gia thi đua.

3. Xây dựng tiêu chí đánh giá, tổ chức đánh giá, phân loại, xếp hạng thi đua hằng năm và giai đoạn đối với tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

4. Tổ chức đăng ký thi đua hằng năm và giai đoạn gồm các nội dung: Chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ trọng tâm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, hình thức khen thưởng phấn đấu đạt được. Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi đăng ký thi đua hằng năm về Công an tỉnh Thái Nguyên (qua phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) trước ngày 31 tháng 3.

5. Thực hiện xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào giai đoạn 2019 - 2025.

Điều 6. Hình thức, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn khen thưởng hằng năm

1. Hình thức khen thưởng

a) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Giấy khen của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Cơ cấu, số lượng khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Đối với tập thể: Tối đa 15 tập thể.

b) Đối với cá nhân, hộ gia đình: Tối đa 20 cá nhân, hộ gia đình.

3. Tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho tập thể, cá nhân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Tập thể: Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào. Có giải pháp phòng cháy, chữa cháy được áp dụng và mang lại hiệu quả trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tổ chức phong trào sâu rộng, hiệu quả, đúng quy định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Cá nhân: Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, có thành tích nổi bật được bình xét trong phong trào. Có giải pháp trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phòng cháy, chữa cháy đem lại hiệu quả trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cá nhân là người đứng đầu và cá nhân phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, phong trào của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó phải được tổ chức đúng quy định, sâu rộng, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy.

c) Hộ gia đình: Các thành viên trong gia đình tham gia tích cực, hiệu quả các hoạt động phòng cháy, chữa cháy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và có tác dụng nêu gương sáng trong phạm vi toàn tỉnh.

Điều 7. Khen thưởng tổng kết

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện khen thưởng, trình cấp trên khen thưởng theo thẩm quyền vào dịp tổng kết giai đoạn 2019 - 2025.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng

1. Thủ tục, số lượng hồ sơ thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và hướng dẫn của Công an tỉnh, đảm bảo yêu cầu của công tác thẩm định và lưu trữ hồ sơ các cấp.

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Công an tỉnh Thái Nguyên (qua phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) theo thời gian như sau:

a) Khen thưởng hằng năm: Trước ngày 15 tháng 11 hằng năm.

b) Khen thưởng tổng kết giai đoạn: Vào dịp tổng kết giai đoạn.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Công an tỉnh là cơ quan thường trực trong phong trào, chịu trách nhiệm:

a) Tham mưu công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt quy định này.

b) Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của phong trào.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phong trào của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

d) Xây dựng tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua hằng năm đối với sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

đ) Tổ chức đăng ký thi đua đối với sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổng hợp đăng ký thi đua báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến cấp tỉnh.

g) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả phong trào thi đua của năm trước 15 tháng 12 hằng năm, kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2019 - 2025 vào tháng 12 năm 2025.

h) Lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng hằng năm và giai đoạn cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng). Trường hợp khen thưởng thành tích đột xuất khác, Công an tỉnh chủ động, kịp thời phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng.

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi và phối hợp với Công an tỉnh đề xuất, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

3. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung quy định này và quy định cụ thể cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn khen thưởng theo thẩm quyền.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã tích cực tổ chức tuyên truyền về phong trào.

Trong quá trình thực hiện có nội dung nào chưa phù hợp, các địa phương, đơn vị có văn bản gửi Công an tỉnh Thái Nguyên để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, sửa đổi kịp thời./.

Thục Anh- PC07
XEM THÊM
Tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong dịp ngày hội đại đoàn kết toàn dân (27/11/2019)
Ra mắt cụm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu công nghiệp Điềm Thụy (29/10/2019)
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PCCC&CNCH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME (29/10/2019)
PHỐI HỢP TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC&CNCH (07/01/2020)
TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC & THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẠI PHÁT (07/01/2020)
HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC&CNCH TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - THÁI NGUYÊN (21/01/2020)
  THÔNG BÁO
Biện pháp về an toàn phòng cháy tại các vũ trường, karaoke và cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí (Cập nhật: 2017-10-25 01:23:22)
Xử lý khi rò rỉ ga (Cập nhật: 2017-10-25 01:19:34)
7 kỹ năng PCCC cần dạy cho trẻ (Cập nhật: 2017-10-25 01:19:10)
Biện pháp an toàn phòng cháy trong hàn cắt kim loại (Cập nhật: 2017-10-25 01:18:46)
An toàn PC&CC đối với phương tiện giao thông (Cập nhật: 2017-10-25 01:18:17)
  VIDEO CLIP
Hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy ở quán KARAOKE
Chuyển tài sản đến nơi an toàn giúp người dân
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập 26
Truy cập hôm nay 61
Tổng lượt truy cập 308586